technické vstřikované díly
» Politika kvality
Mapa stránek

Müller Technik CZ je dceřinou firmou společnosti Müller Technik GmbH. Jsme významným dodavatelem do automobilového průmyslu.

Vedení společnosti si uvědomuje rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků v požadované kvalitě, dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny.

Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu kvality a vedením společnosti je vyhlášena tato politika kvality, která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:

Zákazníci

 • Základním a prvořadým cílem činnosti firmy je uspokojování vyřčených ale i očekávaných potřeb zákazníků.
 • Za kvalitu dodávky nepovažujeme jen typickou kvalitu prodávaného zboží ale i dodržování sjednaných dodacích podmínek a kvalitu průvodních administrativních prací.
 • Provádět veškerá dostupná opatření k zamezení vzniku reklamací nebo stížností zákazníků a rozvíjet strategii nulové chyby.

Dodavatelé

 • Budovat a udržovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy.
 • Přenášet požadavky zákazníka na své dodavatele - přednost mají dodavatelé s efektivním řízením managementu kvality.

Zaměstnanci

 • Chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům.
 • Naším největším potenciálem je kvalifikovaný a informovaný zaměstnanec.
 • Vést zaměstnance k procesu neustálého zlepšování.

Technologie a infrastruktura

 • Do kvality výrobků přenášet dlouhodobé výrobní zkušenosti.
 • Aktivně zavádět nové progresivní technologie, které budou přínosem pro stávající i nové zákazníky.
 • Udržovat řádný stav zařízení a infrastruktury.

Okolní prostředí

 • Vedení společnosti si uvědomuje svoji společenskou odpovědnost, proto podporuje sportovní, kulturní a společenské aktivity zejména v našem regionu.
 • Plnit požadavky zákonů a právních předpisů.
 • Snižovat rizika poškození okolního životního prostředí.

Vedení společnosti se zavazuje dodržovat výše uvedené zásady a jejich účinnost pravidelně vyhodnocovat.

Základní podmínkou dosažení cílů politiky kvality je dodržování kvality práce na všech úrovních a při všech činnostech ovlivňujících kvalitu výrobků. Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance naší společnosti. Vedení společnosti poskytne účinnou pomoc, informační zajištění a školení svým pracovníkům všude tam, kde je zjištěna potřeba.

zpět
all copyrights are reserved by Müller-Technik CZ s.r.o. ©2006    •    created by BERÁNEK, spol. s r.o.
nahoru